Technologia produkcji jest gotowym przepisem na wykonanie określonego produktu. Opisuje cały proces technologiczny, zbierając razem informacje dotyczące operacji, składników i półproduktów niezbędnych do uzyskania produktu końcowego. Technologia jest wykorzystywana podczas tworzenia zlecenia produkcji, dlatego ważne jest szczegółowe podanie wymaganych parametrów. Korzystając z gotowych technologii, zarządzanie produkcją sprowadza się do wczytania odpowiednich pozycji do zlecenia produkcji i na dokumenty magazynowe.

Cele:

  • zaimportowanie przykładowej technologii wraz ze wszystkimi zasobami i niezbędnymi kartotekami,
  • zapoznanie się z przykładową technologią i omówienie parametrów technologii,
  • omówienie operacji technologicznych,
  • dodanie operacji do zaimportowanej technologii.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels