Poprawne i szczegółowe określenie kontrahentów pomaga zaoszczędzić czas na każdym kroku pracy. Korzystając z gotowych kartotek kontaktów ograniczamy konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych danych i tym samym zmniejszamy prawdopodobieństwo popełnienia błędu. W tym ćwiczeniu zostaną pokazane podstawowe działania pozwalające zarządzać kontaktami w programie, od dodania kontaktu do wykorzystania kontaktów pracowników przy definiowaniu schematu organizacyjnego firmy. 

(warning) Uwaga: Kartoteka pracowników jest wspólna dla wszystkich modułów programu. Dlatego w przypadku wcześniejszego wykonania ćwiczeń z modułu Finanse i Księgowość, Kadry i Płace lub Sprzedaż, w module CRM będą widoczne wprowadzone tam kontakty. Aby uniknąć ewentualnych nieścisłości danych w kolejnych przykładach, proponujemy, niezależnie od wykonanych wcześniej ćwiczeń, prześledzić dodawanie kontrahentów w poniższym ćwiczeniu. 

Cele:

  • zapoznanie się z kartoteką kontrahentów,
  • dodanie kontaktów - firm współpracujących i pracowników,
  • zaimportowanie bazy kontaktów do wykorzystania w kolejnych ćwiczeniach,

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels