W tym kroku: Prześledzimy proces instalacji lokalnej.

(info) Informacja: Samouczek dla początkujących opisuje instalację programu w opcji lokalnej.

 Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych rodzajach instalacji
 Rodzaj instalacjiOpis
Lokalna

Serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na tym samym komputerze. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL oraz serwera bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do jednostanowiskowej pracy systemu RAKSSQL.

Sieciowa                   

Serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na różnych komputerach pracujących w jednej sieci komputerowej. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL. Opcjonalnie zainstalowany zostanie także serwer bazy danych Firebird (opcja do wyboru w dolnej części okna). Ten typ instalacji jest zalecany do sieciowej pracy systemu RAKSSQL jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie ma być na nim stanowiska do pracy na programie lub dla komputera, na którym będzie tylko stanowisko pracy, a serwer będzie na innym komputerze.

Tylko serwer Firebird  

Serwer bazy danych zostaje zainstalowany na dedykowanym komputerze. Ten typ instalacji należy wybrać, jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie nie ma być na nim stanowiska do pracy na programie.

Aby rozpocząć instalację:

 1. Włóż płytę z programem do napędu. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli posiadasz program instalacyjny na innym nośniku, znajdź i otwórz plik o nazwie rakssql-instalator.exe. Na ekranie pojawi się okno powitalne. Aby kontynuować instalację, kliknij .

 2. Kolejne okno zawiera Warunki licencji systemu RAKSSQL. Zapoznaj się z nimi i po zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki umowy licencyjnej kliknij .

   

 3. Kolejny ekran daje możliwość wyboru rodzaju instalacji. Omawiamy instalację lokalną, dlatego zostaw zaznaczoną opcję instalacji lokalnej i kliknij .

 4. W następnym oknie należy wybrać, czy serwer ma być zainstalowany w wersji 32 czy 64 bitowej. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij .

  (green star) Wskazówka: Jeśli nie wiesz jaki system jest zainstalowany na Twoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę Komputer na Pulpicie i z rozwijanego menu wybierz Właściwości. Pojawi się okno zawierające informacje o systemie. W sekcji System znajduje się pozycja Typ systemu, gdzie znajdziesz informację dotyczącą rodzaju systemu. 5. Następne okno zawiera informacje na temat lokalizacji poszczególnych składników programu RAKSSQL. Kliknij .

   

  (warning) Uwaga: Zalecana jest ostrożność przy zmianie domyślnej lokalizacji elementów systemu RAKSSQL, serwera bazy danych Firebird lub lokalizacji baz danych systemu. Informacje o położeniu tych elementów są niezbędne przykładowo przy archiwizacji danych.


 6. Kolejne okno umożliwia wybór skrótów i dostępności tych skrótów dla innych użytkowników danego komputera. Zostaw wszystko w opcjach domyślnych (chyba, że masz własne preferencje) i kliknij , aby przejść do ostatniego okna.

 7. Instalator informuje, że zebrał już wszystkie niezbędne dane to przeprowadzenia instalacji i prosi o potwierdzenie. Kliknij , aby rozpocząć instalację.

 8. Instalacja programu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu pojawi się ekran końcowy z informacją, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Jeśli chcesz od razu uruchomić program, zostaw zaznaczoną opcję Uruchom RAKSSQL i kliknij . Jeśli chcesz uruchomić program później, odznacz opcję i kliknij .


 • No labels