W tym kroku: Zapoznamy się z podstawowymi funkcjami modułu Administrator, a także opiszemy logowanie się do programu przy kolejnych uruchomieniach.

Do najważniejszych zadań modułu Administrator należą:

Zakładanie firmy

Firmę można założyć nie tylko podczas pierwszego uruchomienia programu, ale w dowolnym momencie pracy za pomocą modułu Administrator. W tym module można również edytować dane już istniejącej firmy.

(warning) Uwaga: Liczba firm, które można obsługiwać (czyli również dodać) w programie, zależy od rodzaju wykupionej licencji.

Aby założyć firmę w module Administrator:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Firmy.

 2. Kliknij w przycisk , aby uruchomić okno dodawania firmy.

  Okno dodawania firmy ma trzy zakładki: dane podstawowe, dane dodatkowe i logo.

 3. Wprowadź dane firmy w zakładce Dane podstawowe.

  (info) Informacja: We wszystkich oknach programu należy wypełnić te pola, które są zaznaczone ciemniejszą ramką. Brak danych w tych polach uniemożliwi zapisanie zmian. Wypełnienie pól z jasną ramką nie jest wymagane.

  (green star) Wskazówka: Wprowadzenie większej liczby danych będzie pozytywnie skutkowało w dalszych etapach pracy, ponieważ program będzie z nich korzystał, na przykład zaczytując je do dokumentów.
 4. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe. Informacje podane w tej zakładce są wykorzystywane m.in. przy wysyłaniu e-deklaracji. W panelu Urząd skarbowy kliknij w przycisk w polu Urząd skarbowy dla CIT/PIT.

 5. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi w programie Urzędami skarbowymi. Po prawej stronie okna znajdź urząd w Mińsku Mazowieckim, zaznacz i kliknij .

 6. Pojawi się okno z pytaniem, czy ustawić ten sam urząd skarbowy do rozliczania VAT. Wybierz .

 7. Wypełnij pola w panelu Rejestracja sądowa.

 8. Przejdź do zakładki Logo. Jeżeli posiadasz plik graficzny z logo swojej firmy, wybierając Załaduj logo z pliku, możesz dodać swoje logo. Będzie ono widoczne na dokumentach.

 9. Po uzupełnieniu danych, zamknij okno dodawania firmy, klikając w przycisk .

  (info) Informacja: Program weryfikuje poprawność danych i jeżeli wykryje błędy, wyświetli stosowny komunikat. Jeśli wprowadzone dane mają służyć tylko nauce, to trzeba kliknąć Tak i pozwolić zapisać dane mimo błędów. Nie wpłynie to na dalszą pracę programu. 10. Następnie pojawi się okno Tworzenie bazy firmowej systemu Raks SQL. Wszystkie kolejne ćwiczenia w samouczku są prowadzone z wykorzystaniem czystej bazy danych firmy. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij .

Rejestracja programu

Aby dopełnić formalności, w ciągu 60 dni od pierwszego uruchomienia należy zarejestrować program (dotyczy użytkowników posiadających wersję pełnąZakupiona wersja programu programu). Rejestracji można dokonać w momencie uruchamiania programu, kiedy program wyświetla komunikat informujący o pozostałej liczbie dni bez konieczności rejestracji lub z poziomu modułu Administrator.

Aby zarejestrować program w module Administrator:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Licencje.

 2. W dolnej części okna kliknij na przycisk Wersja pełna, a następnie w rozwijanej listy wybierz Zarejestruj produkt.

 3. Pojawi się okno Formularz rejestracyjny. Wypełnij formularz.

 4. Wypełniony formularz  lub  i wyślij do Działu Obsługi Klienta RAKS.

 5. Zwrotnie otrzymasz klucz rejestracyjny. Klucz wpisz w okno, które pojawi się po kliknięciu w  w oknie formularza rejestracyjnego (Administrator → Ustawienia → Licencje → Wersja pełna → Zarejestruj produkt).

(warning) Uwaga: Brak rejestracji przed upływem 60 dni spowoduje zablokowanie wszystkich modułów programu poza ograniczonymi funkcjami Administratora.

Tworzenie kopii zapasowych

(green star) Wskazówka: Warto wyrobić sobie zwyczaj regularnego sporządzania kopii zapasowych baz danych. W ten sposób zabezpieczamy dane na wypadek awarii.

Aby wykonać kopie zapasowe baz danych:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Kopia zapasowa.

 2. Kliknij na zaokrągloną strzałkę i wybierz z rozwijanego menu Zaznacz wszystkie bazy danych. W polach zaznaczania pojawiły się znaki zaznaczenia . Zwróć uwagę na lokalizację pliku z kopią.

 3. Kliknij w . Program stworzył kopie zapasowe, zapisał je w odpowiedniej lokalizacji na dysku i wyświetlił Raport z tworzenia kopii zapasowych baz danych.

Przejście do innych modułów

Aby zmienić moduł:

 1. W dolnej części okna Administrator kliknij w strzałkę .

 2. Z rozwijanej listy wybierz moduł, który chcesz uruchomić.

(info) Informacja: Podczas pierwszego uruchomienia każdego z modułów program będzie wymagał ustawienia parametrów potrzebnych do pracy w danym module. Wskazówki, dotyczące tych ustawień, znajdują się w rozdziałach Samouczka dla początkujących dotyczących kolejnych modułów.

Logowanie

Podczas kolejnych uruchomień programu jako pierwsze pojawi się okno logowania. Aby zalogować się do programu wybierz z rozwijanej listy moduł, w którym chcesz pracować i kliknij .

(info) Informacja: Zagadnienia związane z zarządzaniem użytkownikami należą do bardziej zaawansowanych, dlatego w ćwiczeniach w samouczku dla początkujących zalecana jest praca jako Główny administrator, którego konto zostało utworzone w programie automatycznie. Główny administrator posiada dostęp do wszystkich modułów i pełne uprawnienia do pracy w programie.

(tick) To koniec tego rozdziału. Aby kontynuować naukę zapraszamy na stronę główną Samouczka


 • No labels