W tym kroku: Pokażemy jak wystawioną w poprzednim kroku deklarację można przesłać do Urzędu Skarbowego za pomocą narzędzia e-Deklaracje.

Wysłanie deklaracji można podzielić na następujące etapy:

(warning) Uwaga: Zgodnie z obecnymi przepisami, do wysyłki niektórych deklaracji niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Na potrzeby poniższego ćwiczenia przyjęto, że wysyłanie e-deklaracji będzie wymagało posiadania tego podpisu.

Sprawdzenie poprawności deklaracji

Aby sprawdzić poprawność deklaracji:

 1. Zaznacz wybraną deklarację, kliknij w przycisk i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji.

 2. Program wyświetli raport, w którym zamieszczona będzie informacja na temat znalezionych błędów. Jeśli poprzednie ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, raport powinien informować o braku błędów.

  (info) Informacja: Większość pojawiających się błędów dotyczy braku danych w bazie, np. danych firmy w module Administrator. Żeby je naprawić należy znaleźć odpowiednie miejsce w programie i uzupełnić wymagane informacje. Otwierając później daną deklaracją dwukrotnie na nią klikając, program automatycznie wypełnia pola o uzupełnione dane.

Podpisanie deklaracji

Aby podpisać e-deklarację:

 1. Znajdź i zaznacz na liście deklaracji deklarację do wysłania.

 2. Kliknij w przycisk w dolnym menu i wybierz z menu kontekstowego Podpisz i wyślij e-Deklarację.

  (warning) Uwaga: Program wyświetli komunikat informujący o tym, że funkcja e-Deklaracje jest ustawiona w tryb testowy. Jest to wygodne podczas nauki obsługi systemu, ponieważ można przetestować działanie tej funkcji bez obaw o wysłanie do Urzędu Skarbowego testowej deklaracji, stworzonej tylko na potrzeby nauki. Zapoznaj się z całym komunikatem i kliknij .

  W przyszłości, aby umożliwić prawdziwe wysyłanie deklaracji, należy wybrać Administracja → Parametry → Parametry użytkownika. Po lewej stronie okna kliknij w Deklaracje, a po prawej, w panelu e-Deklaracje zmień ustawienia systemu z testowego na rzeczywisty. 3. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 1. - podpisywanie deklaracji. Zaznacz deklarację do podpisania (zwróć uwagę na kolumnę Podpisana - wartość ta nie jest zaznaczona) i na samym dole okna potwierdź oświadczenie o znajomości podpisywanych dokumentów. Dopiero po zaznaczeniu tej opcji, program umożliwi podpisanie e-deklaracji.

 4. Kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Podpisz zaznaczone.

 5. Pojawi się okno Lista dostępnych certyfikatów. Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij .

 6. Po chwili pojawi się okno Logowanie do profilu bezpiecznego. Wpisz swój kod PIN potrzebny do podpisu elektronicznego i kliknij Ok.

 7. W oknie E-Deklaracje Etap 1. - podpisywanie deklaracji pojawił się podpisany plik XML i deklaracja zmieniła status na Podpisana. Kliknij w przycisk Przejdź do etapu wysyłki >>.

Wysyłka deklaracji


 1. Nazwa okna zmieniła się na E-Deklaracje Etap 2. - wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego. Zaznacz deklarację i kliknij Wyślij → Wyślij zaznaczone. Program rozpoczyna wysyłanie deklaracji, co może chwilę potrwać.

 2. Po wysłaniu deklaracji wyświetla się Raport z przebiegu operacji informujący o prawidłowym przebiegu wysyłki. Kliknij .

 3. W oknie E-Deklaracji Etap 2. w panelu Aktualny status przetwarzania e-Deklaracji przez system widzimy status dokumentu, informujący o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Kliknij .

 4. Na liście deklaracji możemy podejrzeć aktualny status wysyłki (w trakcie przetwarzania).

 5. Dokument dotarł do US i jest przez niego weryfikowany.

Sprawdzenie statusu przetwarzania

Aby sprawdzić zmianę statusu wysłanej deklaracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w deklaracje i wybierz OperacjeSprawdź status przetwarzania e-Deklaracji. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 3. - sprawdzenie statusu przetwarzania deklaracji przez system.

 2. Zaznacz deklarację i kliknij w przycisk Sprawdź status. Program wyświetli Raport z przebiegu operacji z informacją o aktualnym statusie deklaracji. Oczekujemy komunikatu: "Odebrano status: 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie", czyli dokument poprawnie przeszedł do US.

 3. Po zatwierdzeniu deklaracji przez US staje się aktywny przycisk Pokaż dokument UPO. Kliknij w niego, aby wygenerować dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten jest potwierdzeniem dostarczenia deklaracji do US.

 4. Kliknij Drukuj, aby wydrukować dokument, który następnie możesz podłączyć do kopii deklaracji.

 

(tick) To koniec tego rozdziału, a zarazem samouczka podstawowego z modułu Finanse i Księgowość - Księga Handlowa. Zachęcamy do kontynuowania nauki z innych modułów.

 

 • No labels