W tym kroku: Stworzymy profile logowania, które służą do rozdzielania licencji między poszczególnych użytkowników, tak aby dany użytkownik miał dostęp do tych funkcji programu, z których faktycznie będzie korzystał.

Error rendering macro 'excerpt-include'

User 'null' does not have permission to view the page.

Aby utworzyć profil logowania:

 1. W uruchomionym module Administrator, zaznacz po lewej stronie okna pozycję Użytkownicy, a następnie grupę KSIĘGOWOŚĆ w głównej części okna, której to grupie przypiszemy tworzony profil logowania.

  (green star) Wskazówka: Lepiej przypisywać Profil logowania do całej grupy, niż do pojedynczej osoby. Ma to znaczenie, jeżeli jeden użytkownik należy do kilku grup i logując się ma mieć możliwość wyboru modułów, których funkcjonalności będzie potrzebował w danym momencie.

  (star) Przykład: Główny administrator jest właścicielem firmy. W ciągu dnia pracuje na profilu Księgowość mając dostęp do tych modułów, do których mają dostęp pracownicy działu księgowego. Jednak po pracy chciałby sprawdzić dokumenty i zmiany wprowadzone przez innych pracowników, przykładowo z działu Kadr. W przypadku, gdyby bezpośrednio do Głównego administratora był przypisany profil logowania Księgowość, nie miałby on możliwości zalogować się jako Kadry i nie miałby dostępu do tych narzędzi. Dzięki temu, że profile są przypisane do grup, Główny administrator, będący członkiem kilku z nich, będzie miał możliwość wyboru profilu logowania podczas uruchamiania programu. 2. W prawej części okna kliknij w przycisk z wielokropkiem w polu Nazwa profilu w panelu Profil logowania.

 3. Otworzy się okno Profile logowania, w którym będą widoczne dodane profile. Obecnie okno jest puste. Kliknij w .

 4. Otworzy się okno Profil logowania. W polu Nazwa wpisz Księgowość.

  (green star) Wskazówka: Wygodnie jest nazywać profil logowania tą samą nazwą, co nazwa grupy użytkowników do której profil będzie przypisany. 5. Poniżej zaznacz funkcjonalności, które mają być dostępne dla użytkowników logujących się za pomocą profilu Księgowość

   

  • Księga handlowa
  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt
  • Środki trwałe
  • Monitor pracy księgowych
  • Kasa, bank, rozrachunki
  • Raport PRO
  • Znaczniki
  • Deklaracje podatkowe
  • Sprawozdania finansowe
  • Zarządzanie dokumentami / załącznikami
  • Serwis prawny dla Księgowych (wersja on-line)
  • Analiza danych w Microsoft Excel  (info) Informacja: Niektóre funkcje są ze sobą powiązane i nie da się wybrać jednej z nich bez zaznaczenia drugiej. W takim przypadku program wyświetla stosowny komunikat informując, którą funkcję trzeba jeszcze zaznaczyć. 6. Kliknij w . Profil logowania o nazwie Księgowość pojawił się na liście w oknie Profile logowania. Zaznacz go i kliknij w .

 7. W oknie głównym modułu w panelu Profil logowania program uzupełnił nazwę i funkcjonalności przypisane do danego profilu. 8. Powtórz kroki 1 - 6, aby stworzyć profile dla kolejnych grup.

  ProfilFunkcjonalności
  KadryKadry i płace
  Płatności masowe
  Kasa, bank, rozrachunki
  Deklaracje podatkowe
  Zarządzanie dokumentami / załącznikami
  Rozszerzona obsługa schematów
  Rejestracja czasu pracy
  Analiza danych w Microsoft Excel
  Handlowcy

  Sprzedaż
  CRM
  Magazyn
  Praca zdalna
  Obsługa wielu magazynów
  Zarządzanie sprzedażą
  Punkt obsługi sprzedaży
  Analiza danych w Microsoft Excel
  Analizy handlowe • No labels