W tym kroku: Zalogujemy się do modułu Finanse i Księgowość jako Główny administrator, korzystając z profilu logowania Księgowość, a następnie pokażemy jak przelogować się w programie na konto innego użytkownika.

Aby zalogować się do programu:

 1. Uruchom program.

 2. W oknie logowania w polu Identyfikator wybierz ADMIN.

 3. W polu Moduł wybierz za pomocą Finanse i Księgowość.

 4. W polu Profil wybierz Księgowość, a następnie kliknij w .

   (info) Informacja: Jeżeli w oknie logowania nie widać pola Profil, należy kliknąć przycisk . Należy pamiętać, że pole Profil jest dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy mają do wyboru więcej niż jeden profil logowania.

  (info) Informacja: Program zweryfikuje dane i przeprowadzi użytkownika przez proces pierwszego uruchomienia programu (pojawią się okna wyboru firmy i, w zależności od wybranego modułu, okna wyboru roku obrotowego, okresu płatniczego, kasy, itp).

  (info) Informacja: W dolnym pasku programu można znaleźć informacje o zalogowanym użytkowniku, firmie, roku obrotowym, itd.

  (green star) Wskazówka: Po kliknięciu w przycisk Zmiana modułu pokazuje się lista modułów dostępnych dla użytkownika zgodnie z profilem logowania, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany.

Aby przelogować użytkownika w danym module:

 1. Kliknij w .

 2. Otworzy się okno logowania. W polu Identyfikator wpisz JCZAJKA.

 3. Kliknij w .

  (info) Informacja: Program zweryfikuje dane i w zależności od nadanych uprawnień przeprowadzi użytkownika przez proces pierwszego uruchomienia programu (pojawią się okna wyboru firmy, roku obrotowego, kasy i rachunku bankowego).

  (info) Informacja: Jeżeli użytkownik będzie chciał wejść do modułu, do którego nie ma dostępu, to wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

  (warning)Uwaga: Jeżeli program podczas logowania wyświetla poniższy komunikat, należy zmienić uprawnienia użytkownika.



(tick) W ten sposób pokazaliśmy, w jaki sposób można zarządzać użytkownikami oraz dostępem do programu i jego poszczególnych funkcji umożliwiając wykorzystanie posiadanych licencji na poszczególne moduły w jak najbardziej optymalny sposób z punktu widzenia działalności firmy.

 

 • No labels