W tym kroku: Przedstawimy przebieg operacji przywracania rozrachunków z archiwum. Jest ona przydatna, jeśli zachodzi potrzeba użycia rozrachunków, które wcześniej zostały zarchiwizowane albo jeśli w wyniku pomyłki zostały zarchiwizowane nie te rozrachunki, które trzeba.

Odarchiwizowanie pojedynczego rozrachunku

Aby przywrócić z archiwum pojedynczy rozrachunek:

 1. W menu głównym wybierz FinanseRozrachunki. Otworzy się okno przeglądowe Lista rozrachunków.

 2. Na liście rozrachunków znajdź rozrachunek, który chcesz przywrócić z archiwum. Kliknij na niego dwukrotnie, aby umożliwić jego edycję.

 3. W oknie Rozrachunek znajdź i odznacz opcję  Rozrachunek archiwalny, a następnie kliknij w . Rozrachunek został przywrócony z archiwum i ponownie pojawił się w oknie Lista rozrachunków.

Odarchiwizowanie wielu rozrachunków

Aby przywrócić z archiwum wiele rozrachunków:

 1. W menu głównym wybierz FinanseRozrachunki. Otworzy się okno przeglądowe Lista rozrachunków.

 2. W menu w dolnej części okna kliknij w , a następnie wybierz z listy Archiwizuj rozrachunki.

 3. Otworzy się okno Archiwizacja rozrachunków, w którym można ustawić parametry archiwizacji. Zaznacz opcję Przywróć z archiwum. W drugim panelu należy wybrać zakres rozrachunków do przywrócenia z archiwum, a w trzecim stan rozrachunków.

  (green star) Wskazówka: Możesz wybrać ręcznie rozrachunki do przywrócenia z archiwum, przed uruchomieniem okna Archiwizacja rozrachunków. W oknie Lista rozrachunków znajdź i zaznacz rozrachunki, które chcesz odrchiwizować, a następnie kliknij w Archiwizuj rozrachunki. W panelu Zakres rozrachunków program automatycznie wybrał opcję Zaznaczone

 4. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij w . Zarchiwizowane rozrachunki zostaną przywrócone i pojawią się w widoku okna przeglądowego rozrachunków.

  (info) Informacja: Podobnie jak w przypadku archiwizowania rozrachunków, operacja odarchiwizowania rozrachunków nie będzie możliwa do przeprowadzenia jeżeli nie będziesz miał do niej uprawnienia oraz jeżeli inny użytkownik systemu w tym samym czasie co Ty będzie edytował te same rozrachunki, które zamierzasz odarchiwizować.


 • No labels