Na zdefiniowanie kartoteki towarów składa się dodanie artykułów, określenie ich właściwości i przypisanie artykułu do konkretnego dostawcy. Z kartotek artykułów korzysta się przyjmując towar do magazynu i wydając towar sprzedany. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane jak zarządzać w programie danymi o artykułach.

Cele:

  • zapoznanie się z kartoteką artykułów,
  • dodanie kartoteki dla artykułu i usługi,
  • zaimportowanie bazy towarów do wykorzystania w kolejnych ćwiczeniach.

Wymagania:

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels