Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleAutomatyczna weryfikacja kontrahenta w bazie VIES

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=tGNfyogn544

Expand
titlePowielanie dokumentu

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=4Da8yptoBGM

Kadry i płace

Expand
titleTworzenie wzorców kalendarzy i dodawanie ich do pracowników

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=y0PCL3pzChk

...