Title: Rozdział 3: Kadry i płace  
Author: Aleksandra Binder-Czajka Jul 24, 2012
Last Changed by: Aleksandra Binder-Czajka Jan 29, 2015
Tiny Link: (useful for email) https://docs.raks.pl/x/ggAF
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Samouczek dla początkujących
Children (7)
    Page: Ustawienia KP
    Page: Pracownicy
    Page: Umowy o pracę
    Page: Umowy cywilnoprawne
    Page: Umowa o pracę cd.
    Page: Umowa cywilnoprawna cd.
    Page: Deklaracje PIT-11
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    docs.raks.pl/display/SQL/Krok+3%3A+Administrator
Dokumentacja RAKSSQL (7)     Page: Umowa cywilnoprawna cd.
    Page: Umowy o pracę
    Page: Deklaracje PIT-11
    Page: Umowy cywilnoprawne
    Page: Pracownicy
    Page: Ustawienia KP
    Page: Umowa o pracę cd.