Księgowość

 Dodawanie kodów dokumentów

 Jak odnaleźć niezarejestrowany dokument?

 Import wyciągów bankowych

 Ustawienia programu do prawidłowego wykonania RZiS i Bilansu

 Dodawanie kasy i walut

 Pobranie schematu wzorcowego 50% VAT

 Archiwizacja rozrachunków

 Dekret walutowy - podpowiadanie tabeli kursowej

 KPiR - szybkie wprowadzanie dokumentów

 Automatyczne tworzenie kont analitycznych

 Grupy schematów księgowych

 E-sprawozdania

 JPK_V7 - Rejestr VAT

 Archiwizacja rozrachunków

 Automatyczne pobieranie tabel kursowych z NBP

 Automatyczna weryfikacja kontrahenta w bazie VIES

 Powielanie dokumentu

 Znaczniki

 Rozksięgowanie automatyczne

 Schematy księgowe

Kadry i płace

 Tworzenie wzorców kalendarzy i dodawanie ich do pracowników

 W jaki sposób naliczyć ekwiwalent za urlop?

 Import danych stałych

 Bilans otwarcia dla pracownika - jak i gdzie go dodać?

 Jak utworzyć nowy rok w kadrach i płacach?

 Składniki wynagrodzenia - jak i gdzie je zdefiniować?

 Kafelki w panelu startowym modułu Kadry i Płace

 Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

 Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

 PPK - Rejestracja pracowników w instytucji finansowej

 Podatkowe listy płac PPK

 Przedłużanie kalendarzy pracowniczych

 Dodanie umowy o pracę

 Naliczanie wynagrodzenia chrobowego

 Rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy

 Polecenia przelewu do list płatniczych

 Szablony umów

Sprzedaż

 Gdzie ustawić miejsca po przecinku dla ilości i cen towarów?

 Modyfikacja wydruków

 Jak dodać fakturę zaliczkową?

 Faktura zaliczkowa bez pozycji

 Dodawanie remanentu

 Korekta do faktury niezarejestrowanej w programie

 Mechanizm Podzielonej Płatności

 Deklaracje INTRASTAT

 Mechanizm Podzielonej Płatności

 Faktury zaliczkowe

 Dodawanie pozycji do dokumentów handlowych

 Załączniki do dokumentów

 Limity zobowiązań dla kontrahentów

 Wiele rodzajów płatności do faktury

 Deklaracje INTRASTAT

 JPK_V7 - Grupy Towarów i Usług

 JPK_V7 - Procedury na dokumentach handlowych

 Mechanizm Podzielonej Płatności - automatyczna kontrola w programie

 Blokowanie kontrahenta

Ogólne

 Niezbędne linki do stron www bezpośrednio w RAKS

 Automatyczne pobieranie danych z GUS przy zakładaniu nowego kontrahenta

 Weryfikacja kontrahentów w bazie VIES

 Dopasowanie okna programu

 Podsumowanie danych w kolumnach

 Kopiowanie pojedynczej komórki lub wiersza

Administrator

 Kroki aktualizacji programu RAKSSQL

 Tworzenie kopii zapasowej

 Odtwarzanie baz danych z kopii zapasowej

 Brak połączenia z bazą

 Jak prawidłowo zdefiniować kolejną konfigurację baz danych?

 Logowanie z wykorzystaniem profili

 Uprawnienia

 Przywracanie górnego paska menu

 Przywracanie dolnego paska (paska stanu)

 Jak postąpić w przypadku komunikatu o już zalogowanym użytkowniku?

Moduły dodatkowe

 Import danych z innych systemów z wykorzystaniem JPK

 Import dokumentów z UBER/Bolt/Taxify

 E-pracownik

 Pulpit księgowy dla Biur Rachunkowych

  • No labels