Fundamentalną funkcją modułu Kadry i Płace programu RAKSSQL jest naliczanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców. Otrzymanie prawidłowych wyliczeń wymaga swobodnego operowania składnikami wynagrodzenia.

W tej sekcji omówimy najpierw ogólne pojęcia związane ze składnikami wynagrodzenia i ich znacznikami, a następnie pokażemy na reprezentatywnych przykładach tworzenie schematu składników wynagrodzenia z użyciem składników systemowych i sposoby przypisania poszczególnych składników do wynagrodzeń. Na koniec pokażemy naliczanie listy płac z prześledzeniem wpływu poszczególnych składników na wysokość wynagrodzenia. 

Cele:

  • zapoznanie się z ogólnymi wiadomościami na temat składników wynagrodzenia i znaczników,
  • prześledzenie tworzenia i wykorzystania przykładowego schematu składników wynagrodzenia.

 

    Rozpocznij  

  • No labels