Moduł CRM umożliwia planowanie i zarządzanie pracą za pomocą zadań i operacji. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników programu, dzięki temu jeden użytkownik, np. kierownik działu, może planować działania pracowników. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane wykorzystanie zadań i operacji na przykładzie planowania przebiegu akcji promocyjnej w firmie dystrybuującej artykuły papiernicze.

Cele:

  • nauczenie się dodawania zadania głównego i zadań podrzędnych,
  • zapoznanie się z wykorzystaniem operacji do szczegółowego rejestrowania przebiegu czynności.

Wymagania:

 

    Rozpocznij ćwiczenie   

  • No labels