W rozdziale Umowy cywilnoprawne zapoznaliśmy się z dodawaniem umowy i naliczaniem listy płac dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym rozdziale pokażemy co dalej można zrobić z umową cywilnoprawną, dodając kolejno aneks i rozwiązanie.

Cele:

  • dodanie aneksu do umowy cywilnoprawnej,
  • rozwiązanie umowy.

Wymagania:

 

    Rozpocznij ćwiczenie   

  • No labels