Współpraca modułu CRM z modułem Sprzedaż pozwala na zarządzanie sprzedażą poprzez planowanie określonych działań związanych z danym klientem i obserwowanie postępów pracy. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane, jak dodawać szansę sprzedaży, która zawiera informację o prawdopodobieństwie zakończenia pracy z klientem sukcesem (czyli sprzedażą), jak powiązać ofertę z szansą sprzedaży i jakie informacje możemy uzyskać z okna przeglądowego.

Cele:

  • nauczenie się dodawania szansy sprzedaży,
  • dodanie do szansy sprzedaży aktywnej oferty,
  • zapoznanie się ze sposobami dostosowywania okna przeglądowego do własnych potrzeb i prezentacja lejka sprzedaży.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • wykonanie ćwiczeń z samouczka dla modułu Sprzedaż, ze szczególnym uwzględnieniem kartoteki towarów,
  • założona firma, wykonanie poprzednich ćwiczeń z modułu CRM.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels