W tym ćwiczeniu odpowiemy na pytanie co zrobić, jeśli posiadamy więcej niż jedną licencję programu RAKSSQL i chcemy rozdzielić dostęp do poszczególnych modułów programu, tak aby każdy użytkownik mógł pracować na tym module, którego potrzebuje nie blokując dostępu do innych modułów. Pokażemy w jaki sposób zarządzać użytkownikami programu i uprawnieniami dostępu do modułów, narzędzi i baz danych.

Cele:

  • nauczenie się zakładania grup i dopisywania do nich użytkowników,
  • poznanie działania profili logowania,
  • zapoznanie się z uprawnieniami dla grup użytkowników.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels