W tym kroku: Omówimy pierwsze uruchomienie modułu CRM i logowanie z przypisaniem użytkownikowi programu konkretnych danych pracownika.

Aby zalogować się do modułu CRM:

 1. Uruchom program.

 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł CRM, a następnie .

  (warning) Uwaga: Moduł CRM może być uruchomiony samodzielnie lub wewnątrz modułu Sprzedaż. Aby mieć dostęp do narzędzi CRM-a w module Sprzedaż, w oknie logowania po uruchomieniu programu wybierz Sprzedaż, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi punktami. 3. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, pojawi się okno wyboru firmy. Po wybraniu firmy otworzy się okno Logowanie do programu. Z listy wybierz opcję Dodaj nowego pracownika i powiąż go z bieżącym użytkownikiem programu i kliknij .

  (info) Informacja: Moduł CRM wymaga od użytkownika zalogowania się jako konkretny kontakt z bazy kontaktów (pracownik lub kontakt personalny). Inaczej mówiąc osoba siedząca przed komputerem (użytkownik programu) musi być utożsamiona z pracownikiem, którego dane są wprowadzone do programu. 

  (green star) Wskazówka: Jeśli w innym module została już stworzona baza kontaktów, w oknie Logowanie do programu można wybrać opcję Pokaż schemat organizacyjny by powiązać użytkownika programu z pracownikiem firmy i ze schematu organizacyjnego wybrać pracownika, który ma być zalogowany do modułu jako użytkownik. 4. Otworzy się okno edycji danych pracownika, w którym należy dodać pracownika powiązanego z użytkownikiem Główny administrator.

  (green star) Wskazówka: Przypominamy, że przebieg ćwiczeń z samouczka zakłada pracę z pełnymi prawami dostępu i zalogowania jako Główny administrator. Więcej na temat użytkowników programu i profili logowania znajdziesz w Materiałach dla użytkowników. 5. Uzupełnij dane pracownika w zakładce Identyfikacyjne zgodnie z poniższym rysunkiem (lub wpisz swoje dane) i kliknij .  (info) Informacja: Program weryfikuje poprawność danych i jeżeli wykryje błędy, wyświetli stosowny komunikat. Jeśli wprowadzone dane mają służyć tylko nauce, należy kliknąć i pozwolić zapisać dane mimo błędów. Nie wpłynie to na dalszą pracę programu.
 6. Uruchomi się moduł CRM programu RAKSSQL. Zwróć uwagę, że w pasku w dolnej części okna wyświetlona jest nazwa zalogowanego pracownika.

(tick) To koniec tego ćwiczenia. Aby kontynuować naukę zapraszamy na stronę główną Samouczka


 • No labels