Archiwizacja rozrachunków ma na celu uporządkowanie bazy firmowych rozrachunków poprzez usunięcie z widoku okna przeglądowego tych rozrachunków, które nie uczestniczą w bieżących pracach księgowych (np. są od dawna rozliczone, w związku z czym nie ma potrzeby przeglądania ich oraz wykonywania na nich operacji takich jak rozliczanie czy drukowanie na zestawieniach). Uporządkowanie bazy danych ułatwia pracę na rozrachunkach i przyspiesza działanie okna przeglądowego.

W tej sekcji omówimy skutki archiwizacji, podpowiemy jak wybrać rozrachunki do zarchiwizowania i zaprezentujemy jak przeprowadzić archiwizację, a w razie potrzeby jak ją cofnąć.

Cele:

  • prezentacja skutków zarchiwizowania rozrachunku,
  • omówienie, jak wybrać rozrachunki do archiwizacji,
  • przedstawienie przebiegu operacji archiwizowania i odarchiwizowania rozrachunków.

 

    Rozpocznij  

  • No labels