Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami ułatwiającymi obsługę programu.

Wskazówki te mogą usprawnić pracę z programem, przyspieszyć i poprawić jakość obsługi powtarzalnych zdarzeń oraz ułatwić pozyskiwanie i przeglądanie danych.

Obsługa tabeli
Dostosowanie wyglądu tabeli, tak aby ułatwić uzyskanie potrzebnych informacji.

Skróty klawiaturowe
Zbiór skrótów klawiaturowych znacznie przyspieszających wykonywanie powtarzalnych czynności.

  • Brak etykietek