You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

W tym rozdziale omówimy współpracę programu RAKSSQL z bankiem. Powiemy jak prawidłowo zdefiniować rachunek bankowy, jak wystawić polecenie przelewu i eksportować je do banku, pokażemy, jakie są sposoby wprowadzania operacji z wyciągu bankowego do programu oraz w jaki sposób połączyć operacje na wyciągu bankowym z rozrachunkiem i jak przypisać operacji znacznik ułatwiający zaksięgowanie wyciągu bankowego.

Cele:

  • zdefiniowanie rachunku bankowego pod kątem współpracy z bankiem,
  • zapoznanie się z wystawianiem i eksportowaniem poleceń przelewu,
  • przedstawienie sposobów wprowadzania wyciągu bankowego do programu,
  • powiązanie operacji z rozrachunkiem i przypisanie znacznika.

 

    Rozpocznij  

  • No labels