W tym kroku: Omówimy podstawowe informacje związane z generowaniem i przeglądaniem rozrachunków.

Generowanie rozrachunków

(info) Informacja: Wszystkie rozrachunki są dostępne w menu Finanse → Rozrachunki. W tym oknie można również dodać ręcznie rozrachunek i powiązać go z dokumentem. Nie jest to jednak metoda zalecana i powinna być zarezerwowana dla szczególnych sytuacji. Najlepszym sposobem na utrzymanie porządku w rozrachunkach jest automatyczne generowanie rozrachunków podczas dodawania dokumentów. Generując rozrachunki w ten sposób mamy pewność, że powstały rozrachunek jest związany z udokumentowaną należnością lub zobowiązaniem.

Istnieją dwie drogi automatycznego generowania rozrachunków: 

 • Podczas wprowadzania dokumentów (np. faktury zakupu i sprzedaży w module Sprzedaż, listy płac w module Kadry i Płace).

  Generowanie rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów jest bardzo proste i odbywa się automatycznie. Na rozrachunek zostają przepisane dane z dokumentu źródłowego, takie jak nazwa kontrahenta i kwota. Rozrachunek o odpowiednim typie (należność lub zobowiązanie) powstaje w momencie zapisu dokumentu i jest dostępny w oknie przeglądowym rozrachunków (menu Finanse → Rozrachunki).

 • Podczas wprowadzania i księgowania dokumentów księgowych w module Finanse i Księgowość.

  Jeśli w oknie dokumentów księgowych wprowadzasz cały dokument (Księgowość → Dokumenty księgowe → Dodaj), to rozrachunek zostanie wygenerowany automatycznie po zapisaniu dekretów przy księgowaniu dokumentu.

  (info) Informacja: W parametrach roku obrotowego, w sekcji Rozrachunki, znajduje się domyślnie zaznaczony parametr Automatyczne tworzenie rozrachunków odpowiedzialny za zaznaczenie opcji Generuj rozrachunek w oknie dekretu. Jego wyłączenie spowoduje, że opcja Generuj rozrachunek, będzie domyślnie odznaczona.

   


  W dolnej części okna Dekret znajduje się panel Rozrachunek, umożliwiający ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia się w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w pole:
  • MA dla zobowiązania,
  • WN dla należności.


  (info) Informacja: Opcje w panelu Rozrachunek:

  Zapłata: Rozrachunek będzie zawierał informację, że jest zapłatą (w oknie rozrachunku będzie zaznaczone pole przy Zapłata). Zaznaczenie opcji Zapłata spowoduje automatyczne zaznaczenie się opcji Rozliczaj.

  Rozliczaj: Zaznaczenie opcji Rozliczaj powoduje, że po zapisaniu dekretów otwiera się okno umożliwiające wybranie rozrachunku, który ma być rozliczony za pomocą księgowanego dokumentu. Program wyświetli wszystkie nierozliczone rozrachunki dla danego kontrahenta, o typie przeciwnym niż dodawany (zobowiązania dla należności i należności dla zobowiązań).

  Więcej informacji na temat rozliczania rozrachunków znajdziesz tutaj.

  (warning) Uwaga: Dokumenty wprowadzone w innym module (np. faktura sprzedaży wystawiona w module Sprzedaż) mają już wygenerowane i dodane rozrachunki. Dlatego księgując takie dokumenty nie ma potrzeby dodawania rozrachunku. Kiedy otworzysz taki dokument w celu jego zaksięgowania (dokument ma status niezarejestrowany), zobaczysz w panelu Dane dodatkowe w zakładce Rozrachunki rozrachunek wygenerowany dla danego dokumentu.

Przeglądanie rozrachunków

W oknie przeglądowym rozrachunków możesz posortować i pogrupować rozrachunki w ten sposób, aby interesujące Cię informacje były widoczne na pierwszy rzut oka.

 

(warning) Uwaga: Część rozrachunków może być ukryta, tak aby nie każdy użytkownik mógł je przeglądać. Częstą praktyką jest ukrywanie rozrachunków z wynagrodzeniami, po to aby nie wszyscy pracownicy firmy, mający dostęp do programu RAKSSQL, widzieli wynagrodzenia innych pracowników.

(info) Informacja: W granatowym menu w górnej części okna, po kliknięciu w ikonkę drukarki  pojawia się menu zestawień rozrachunków.

Po wybraniu zestawienia otwiera się okno Parametry funkcji, w którym możesz ustawić zakres dat, kontrahenta oraz inne parametry, w zależności od wybranego zestawienia i Twoich potrzeb.

(green star) Wskazówka: Archiwizowanie rozrachunków i kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT jest opisana w osobnych artykułach.

 

 

 • No labels