Wszystkie wzorce księgowe zdefiniowane przez użytkownika są domyślnie zapisywane w specjalnym pliku, wspólnym dla wszystkich firm. Domyślnie plik ten jest zapisany w lokalizacji:

file://C:/Program Files/Raks/Bin/xml/patterns.xml

Zaletą tego pliku jest to, że wzorce w nim zapisane są dostępne dla wszystkich firm zdefiniowanych w programie. Wadą tej lokalizacji pliku jest to, że nie jest on archiwizowany razem z bazami danych. W tym rozdziale opiszemy, w jaki sposób można zmienić lokalizację pliku, jeśli chcemy, aby był on archiwizowany razem z bazą załączników. Następnie omówimy eksport i import gotowych wzorców księgowań.

Zmiana lokalizacji pliku jest opcjonalna. Wykonanie lub nie wykonanie poniższego ćwiczenia nie ma wpływu na definiowanie i działanie wzorców księgowań.

Cele:

  • zapoznanie się z możliwością podłączenia pliku wzorców księgowań do bazy załączników,
  • przedstawienie eksportu i importu wzorców księgowań.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels